Vandanalyser af vandet fra Kyndeløse Vandværk

 

Se analyseresultaterne nedenfor i pdf-format samt eventuelle kommentarer:

Normal kontrol 2020, prøvenr. 835-2017-80540513

Normal Kontrol 2020, prøvenr: 835-2020-80816077

Opfølgning 2020, prøvenr. 835-2020-80816703

Opfølgning 2020, prøvenr. 835-2020-80826068

 

Tidligere vandanalyser:

Begrænset kontrol 2020

Opfølgning på Cloridazon 2020

Boringskontrol 2019

Normal kontrol 2019

Drikkevand - Mikrobiologisk kontrol 2019

Udvidet kontrol 2018

Opfølgning på cloridazon desphenyl.

Opfølgning på begrænset kontrol

Begrænset kontrol 2017 + analyse for cloridazon mm

Opfølgning 2017

Normal kontrol 2017

November 2017 – I forbindelse med analyser for stoffet Cloridazon har Kyndeløse vandværk konstateret en svag overskridelse af grænseværdien for cloridazon desphenyl. Læs Lejre kommune og embedslægens svar her og se analyseresultaterne i listen nedenfor.

19. november 2017. Formand Ole Smith skriver: Vandet i Kyndeløse vandværk har et svagt forhøjet indhold af cloridazon despenyl på 0.16 microgram pr liter. Stoffet som er meget omdiskuteret lige nu, findes i flere og flere vandværker og lige nu diskuteres det i Miljøstyrelsen hvordan vandværkerne skal forholde sig. Ifølge embedslægen er indholdet i vores vand ikke sundhedsskadeligt i de fundne mængder, og vandet kan derfor drikkes uden problemer. Lejre kommune og Kyndeløse Vandværk er lige nu i gang med at undersøge hvad der kan gøres for at forbedre vandkvaliteten på vandværket. I er selvfølgelig velkomne til at kontakte vandværket for råd og oplysninger.

Udvidet kontrol 2016

Begrænset kontrol 2015

Normal kontrol 2015

Begrænset kontrol 2014

Boringskontrol 2014

Udvidet kontrol 2014

Begrænset kontrol 2013

Normal kontrol 2013 + org. mikroforurening

Begrænset kontrol 2012 + uorg. sporstoffer

Opfølgning filter 1

Opfølgning filter 2

Opfølgning boring

Opfølgning afgang vandværk

Udvidet kontrol

Begrænset kontrol 2011

Normal kontrol 2011

Udvidet kontrol - 27. januar 2010

Normal kontrol + Organisk mikroforureninger - 15. april 2009