Beredskabsplan

I tilfælde af en forurening af drikkevandet eller forsyningssvigt er det vigtigt at få et overblik over hvor problemet stammer fra og hvilket omfang det har.

Det er ovenstående der er afgørende for hvilken indsats der skal ydes, og dermed hvem der skal alarmeres.

Når et bestyrelsesmedlem modtager en melding om forsyningsproblemer kontaktes smeden. Er smeden ikke at træffe kontaktes vandværkets tilsynsførende. Hvis tilbagemeldingen fra smeden eller den tilsynsførende, er at der er tale om et længerevarende svigt kontaktes formanden, som herefter tager skridt til at iværksætte og kontakte de nødvendige instanser.


I tilfælde af forurening ringes til 112 og formanden tager skridt til at samle koordinations-gruppen.

 

Er formanden ikke at træffe kontaktes næstformanden, er næstformanden heller ikke at træffe, kan andre bestyrelsesmedlemmer iværksætte de nødvendige foranstaltninger. Ved forurening kontaktes embedslægen

Koordinationsgruppen består af:

Formanden

Næstformanden

Sekretæren

Smeden

Er der tale om en alvorlig forurening eller et længerevarende forsyningssvigt, kan koordinationsgruppen vælge at udvide gruppen med personale fra kommunen og brandvæsnet, samt andre bestyrelsesmedlemmer. Sekretæren bør oprette en logbog, så forløbet senere kan dokumenteres.

Telefonnumre:

 

      Formanden, Ole Smith tlf. 4017 8926

      Næstformanden, Allan Pederseb tlf. 4640 4038

      Sekretæren, Hans Bloch tlf. 4640 3801

      Smeden i Sæby, tlf. 4640 4037

      Embedslægen  tlf. 7015 5000

      

      Beredskabsinspektør

Vestsjællands Brandvæsen

Ole Mebus tlf. 2327 4390

      Rednings beredskab, 

Lejre Brandvæsen tlf. 4640 4888


      Lejre Kommunes Tilsyn

Vinie Hansen tlf. 4646 4946

  Eskild Lund tlf. 4646 4953

      Giftlinjen - hele landet tlf. 8212 1212

      Alarmcentral tlf. 112