Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

Kyndeløse Vandværk a.m.b.a. afholder ordinær generalforsamling

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning

3. Det reviderede regnskab for 2021 forelægges til godkendelse

4. Fratræden af bestyrelse og revisor

Efter generalforsamlingen byder Vandværket på et lettere traktement på Sportspladsen

for store som små, hvor vi drikker gravøl mm.

På Bestyrelsens vegne

Info

Velkommen til Kyndeløse Vandværks hjemmeside 

 

 

 

Driftsstatus

Kyndeløse Vandværk a.m.b.a er lukket pr. 31.12.2021

Al henvendelse vedrørende vandet samt evt. vandbrud ske til

Kirke Hyllinge Vandværk a.m.b.a.

På telefon 46404070 eller via mail: drift@khvv.dk